Your Cart

Ai based illustration background

ภาพที่โชว์อยู่ในแกลเลอรี่ส่วนมาก ยังไม่ได้รับการ edit โดยคน อาจจะยังมีส่วนที่ผิดพลาด ผลงานที่คุณเห็นในแกลเลอรี่เป็น Ai-Based สำหรับรูปราคา 1,000 บาทขึ้นไป

จะทำการอีดิท

รูปส่วนที่ผิดพลาด

โดยการจบงานด้วยมนุษย์ให้ฟรี ส่วนคำสั่งเอไอที่ใช้สั่ง เป็นคำสั่ง custom ทุกชิ้น โดยที่ออกมาผลงานสวยงามไม่เหมือนใคร และได้มาตรฐาน